آموزش هنر به تصحیح و ارتقای برخی روش‌ها نیاز دارد


معاون امور هنری وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی بر توجه و برنامه ریزی فرآیندهای آموزشی هنر تأکید کرد.

به گزارش دوستی دانلود به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی در گردهمایی کارشناسان آموزش ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها که روز سه شنبه 29 خردادماه برگزار شد، گفت: آموزش هنر به تصحیح و ارتقای برخی روشها نیاز دارد و لازم است آموزش هنر به صورت یک فرآیند و در ارتباط با مشخصهها و مراحل و بخشهای آن مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی – هنری با برنامه ریزی و اهتمام جدی در این دوره، موضوع آموزش هنر را دنبال میکند. آزمونهای مهارتی هنر که توسط این دفتر برگزار میشود؛ در سال جاری تقویمِ برگزاری منظمی دارد و انسجام، نظم، کیفیت و پاسخگویی به سوالات مخاطبان و انتقادها در این دوره آموزشی – که 15 تیرماه برگزار می شود- مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در ارتباط بیشتر و هماهنگ تر با مسوولان استانها، به مسایل آموزش هنر، رسیدگی دقیق تری می شود.

حسینی همچنین در این گردهمایی گفت: نظام سنتی که در گذشته در کشور مرسوم بود اکنون تغییر کرده و نظام آموزشی فعلی، جایگزین آن شد که بعضی از مفاهیم آموزش هنر در ساختار جدید، قرار گرفت اما برخی از آنها دقیق و جامع انتقال پیدا نکرده است.

محمد اللهیاری فومنی، مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی هنری نیز در این گردهمایی، ضمن اشاره به تفاوت های برگزاری آزمون هنر در این دوره نسبت به دورههای قبل، گفت: برای برگزاری و سیاستگذاری آزمونهای هنر، کمیته راهبردی تشکیل شد و با حمایت جدی، برای آن برنامه ریزی شد. در این دوره برای نخستین بار برای پذیرفته شدگان آزمونهای مهارتی، گواهینامه الکترونیکی صادر می شود که به تسریع و تصحیح روند استعلام و اعتبار مدارک، کمک زیادی میکند. همچنین تقویم آزمون های بعدی در سال بعدی، مشخص و اعلام شده است که تلاش میکنیم بخش علمی آزمون را در دوره های بعد تقویت کنیم.

اللهیاری فومنی در ادامه و با تأکید بر نقش ادارات کل و مسوولان آموزشی در روند برگزاری آزمون گفت: گردهمآیی کارشناسان آموزش هنر، بعد از چند سال برگزار شده است و نگاه و برنامه ما در آینده، تفویض امور به خود استان هاست.

گردهمایی کارشناسان آموزش ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها به منظور برنامهریزی و هماهنگی دومین آزمون جامع و بیست وپنجمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی سراسر کشور در تهران برگزار شد.

انتهای پیام