انتخابات انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار شداعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان انتخاب شدند.

به گزارش دوستی دانلود، بیست‏ و یکمین مجمع عمومی این تشکل روز چهارشنبه(13 تیرماه) در محل انجمن برگزار شد و اعضای اصلی و علی‏‌البدل هیأت مدیره و بازرسان آن انتخاب شدند.

فریدون عموزاده خلیلی، جعفر توزندهجانی، محمود برآبادی، مهدی حجوانی، حمیدرضا شاهآبادی، عزتالله الوندی و سیدنوید سیدعلیاکبر به عنوان اعضای اصلی و شیدا رنجبر، سید علی کاشفی خوانساری و ریحانه جعفری  به عنوان اعضای علیالبدل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به فعالیت می‌پردازند.

 همچنین معصومه انصاریان، سولماز خواجهوند و حسین فتاحی بازرسان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و جابر تواضعی و سیمین پناهی‌فرد به عنوان اعضای علی‌البدل آن انتخاب شده‌اند.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان یک تشکل مردم نهاد و غیرانتفاعی با تابعیت ایرانی و شخصیت حقوقی مستقل است که در سال 1377 با هیئت موسسی مرکب از نه نویسنده حوزه کودک و نوجوان تأسیس شد. هم اکنون تعداد اعضای انجمن به مرز 500 عضور رسیده است. اعضای انجمن، داستان نویس، شاعر، مترجم، روزنامه نگار، منتقد و پژوهشگر هستند و در حوزه ادبیات و فرهنگ کودک و نوجوان فعالیت میکنند.

انتخاب هیأت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بر اساس اساسنامه این تشکل هر دو سال یک بار انجام و انتخابات بازرسان نیز  هر ساله انجام می‌شود

انتهای پیام