ایسنا – مراسم جزءخوانی قرآن کریممراسم جزء خوانی قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.

عکس: مهدی معتمد – علی انوار / دوستی دانلود