حضور ۳۸۰۰ دانش‌آموز کرمانشاهی در مناطق عملیاتی جنوب کشورمسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه گفت:اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور غرب با اعزام ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز به اتمام رسیده است

به گزارش دوستی دانلود،‌ محمدرسول اکبری با بیان اینکه از چهاردهم بهمن ماه اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور جنوب آغاز خواهد شد توضیح داد: این اردوها با اعزام دانش آموزان پسر آغاز خواهد شد و تا پایان اسفند ماه نیز ادامه دارد.

وی بیان کرد: در این دوره از اردوها تا پایان سال سه هزار و ۸۰۰ دانش آموز دختر و پسر به مناطق عملیاتی جنوب سفر خواهند کرد. دوره‌های اعزامی  سه روزه هستند. این دوره‌ها ویژه دانش آموزان دبیرستانی است و در حال حاضر به دلیل امتحانات دانش آموزان اعزام‌ها متوقف شده است.

اکبری گفت: اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور غرب با اعزام ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز به اتمام رسیده است.

انتهای پیام