راهنمای مبارزه با اخبار نادرست برای خبرنگاران


یونسکو، کتابچه راهنمای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را برای خبرنگاران منتشر کرد.

به گزارش دوستی دانلود، یونسکو، کتابچه راهنمای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را برای خبرنگاران منتشر کرد.

این کتابچه برای شناخت هر چه بهتر اخبار جعلی (fake news) از اخبار درست منتشر شده است.

نسخه PDF این کتابچه را به زبان انگلیسی می توانید در اینجا مشاهده کنید.

انتهای پیام