صوت / بسته خبری ۱۶ اردیبهشت ۹۷


 بسته خبری ۱۶ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «دوستی دانلودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.