صوت / بسته خبری ۲۵ تیر ۹۷


بسته خبری ۲۵ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «دوستی دانلودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۲۵ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار:  / گوینده: