صوت / بسته خبری ۴ اردیبهشت ۹۷


بسته خبری ۴ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «دوستی دانلودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.