صوت / بسته خبری ۵ تیر ۹۷


بسته خبری ۵ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «دوستی دانلودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۵ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.