صوت / بسته خبری ۷ خرداد ۹۷


بسته خبری ۷ خرداد ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «دوستی دانلودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۷ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار: معصومه محمدپور / گوینده: سمیه رعیت