صوت / بسته خبری ۹ تیر ۹۷


بسته خبری ۹ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «دوستی دانلودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۹ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: حسام‌الدین قاموس مقدم