عکس منتخب هفته ـ ۱۸ فروردین تا ۲۴ فروردیناین گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری دوستی دانلود از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۸ فروردین‌ماه تا ۲۴ فروردین‌ماه) است.

عکس: محمد اسدی – رضا رقیمی – منیره فلاحت – امیررضا فخری – محسن فرجام پور – مصطفی شانچی – صادق حاتمی – مرتضی زنگنه – مرتضی فتحی – علیرضا محمدی – شیما مسجدی – همت خواهی – برنا قاسمی – هادی زند – امیر خلوصی – آر ش خاموشی – منا هوبه فکر – حسین کزازی – حمید املشی – کیمیا نیک – علی تقوی – پیمان یزدانی