لزوم بیان دقیق ناگفته‌های جنگ در اردوهای راهیان نور به نسل جوانیک رزمنده بهشهری دفاع مقدس بر لزوم بیان دقیق ناگفته‌های جنگ در اردوهای راهیان نور به نسل جوان تاکید کرد.

به گزارش دوستی دانلود، حسینعلی شیرآقایی در جمع خبرنگاران در خرمشهر با اشاره به اینکه انقلاب نوپای اسلامی از بدو شکل گیری مورد دشمنی عوامل نفوذی انگلیس، آمریکا، صهیونیست و کشورهای متخاصم با نظام اسلامی بود اظهار کرد: توطئه، ترور، شهادت شخصیتها همگی بیانگر کینه دشمنان از اسلامی بود که در شکل حکومت و نظامی مستقل در ایران استقرار یافت.

وی با بیان اینکه ترور شخصیتها، ایجاد ناامنی اوضاع داخلی ایران و متعاقب آن تحمیل جنگ نابرابر قدرتهای بزرگ جهان و کشورهای دیگر به میهن اسلامی، نشان دهنده خصومت  دشمنان است گفت: رزمندگان اسلام با دستان خالی و ابتدائیترین سلاحهای نظامی با توکل به خدا مقابل استکبار، صهیونیست و تمام کفر جانانه ایستادگی کردند تا ناموس ما امن و  نظام حفظ بماند.

این رزمنده بهشهری هجوم وحشیانه رژیم بعث به میهن اسلامی را با حمایتهای بیگانگان و کشورهای مزدور تا حدی یاد کرد که بمبارانهای هواپیماهای دشمن تا تهران و نکا هم پیش رفته بود.

شیرآقایی افزود: در چنین شرایطی همگام با نیروی نظامی کشور نیروهای پاسدار و بسیجی ، پیرو اجابت امر امام(ره) برای دفاع از نوامیس و میهن اسلامی به دفاع  پرداخته و در میدان نابرابر نبرد جانانه عمل کردند.

این رزمنده دفاع مقدس با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بیان واقعیتهای تلخ و شیرین جنگ تحمیلی به نسلهای پیش رو و کسانی که آن دوران را درک نکردند، اظهار کرد: ناگفتههای دوران جنگ تحمیلی دقیق و متقن باید نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شود تا  تاریخ جهان فداکاری، رشادت، ایثارگری،  حقانیت جبهه اسلام و وحشی گری، تخاصم استکباری و جهانی با آزمایش انواع تسلیحات آنان علیه ملت اسلامی را تثبیت کند.

شیرآقایی با یادآوری لزوم تبیین حقایق جبهه و پشت جبهه گفت: در زمانی که وضعیت اقتصادی و زندگی مردم میهن اسلامی سامان درستی نداشت، مردم ما برای پیشبرد جنگ، دلهای خود را روانه جبهه کرده و خالصانه با اهدا کوچکترین متاع و در عین حال، بیشترین موجودی زندگی خود سهم داشته و نقش آفریدند.

وی بیان صادقانه واقعیتهای دفاع مقدس را برای کاروانهای راهیان نور دانشجویی، دانش آموزی و گروههای مختلف و مشتاقی که با ورود به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، آماده بهره مندی از آن هستند را وظیفه راویان و متولیان دانست.


انتهای پیام