ماضی مطلق چه شکلی است؟گالری «آ» در تازه‌ترین پروژه خود، آثار هاجر رهگذر با عنوان «ماضی مطلق» را نمایش خواهد داد.

به گزارش دوستی دانلود، هاجر رهگذر هنرمند جوان اصفهانی است و اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی خود را در گالری آ تجربه می‌کند.

مجموعه اخیر رهگذر بر مبنای سادگی و حذف زواید برای رسیدن به جوهره‌ای تاثیرگذار، شکل یافته است. ماضی مطلق، واکاوی گذشته است و مکث بر لحظه‌های گریز پایی که هنوز در ما زنده و پایدارند. قاب‌های ماضی مطلق از جهان شخصی هنرمند برآمده‌اند اما تعمیم می‌یابند و جمعی می‌شوند. ماضی مطلق، نمایشی از خاطره جمعی ماست.

«ماضی مطلق» جمعه، ۱۶ آذر ساعت چهار عصر افتتاح شده و تا ۲۶ آذر ادامه خواهد داشت.

گالری آ در خیابان کریم خان زند، ابتدای شهید عضدی (آبان جنوبی) کوچه ارشد، شماره هفت واقع است. گالری آ روزهای شنبه تعطیل است.

انتهای پیام