مراسم بزرگداشت استاد جلال شباهنگینکوداشت و نمایشگاه استاد جلال شباهنگی،هنرمند نقاش و گرافیست دوشنبه ۱۰ دی، با حضور اساتید و هنرجویان این استاد، در سالن اجتماعات فرهنگستان هنر برگزار شد.