مرکز فرهنگی دفاع‌مقدس خراسان رضوی بین‌المللی می‌شود؟مسئول مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان خراسان رضوی گفت: مراحل طراحی این مرکز فرهنگی به پایان رسیده است.

حسن امیری در گفت‌وگو با دوستی دانلود با اشاره به مراحل ساخت و تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان خراسان رضوی بیان کرد: کارکردی که برای این مرکز فرهنگی در نظر گرفته شده است فقط برای مخاطب ایرانی نیست. از آنجایی که مشهد شهری زائرپذیر است باید به جنبه‌های بین‌المللی آن نیز توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ای که برای تکمیل این مرکز فرهنگی در نظر گرفته شده است چهار ساله خواهد بود. مراحل طراحی آن به پایان رسیده است و در حال ساخت ساختمان‌های آن هستیم.

امیری یادآور شد:ساختمان اصلی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان خراسان رضوی ۷۰۰۰ مترمربع زیربنا دارد و برآورد شده است که برای پایان کل مجموعه ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

انتهای پیام