وکیل بیمه تامین اجتماعی

ریشه های شکل گیری آنچه به عنوان نظام تأمین اجتماعی می شناسیم، به سده هفدهم میلادی بازمی گردد.

در آغاز سده هفدهم پدیده فقر، ابعاد گسترده ای یافت و در نتیجه دولت ها اقداماتی در جهت حمایت از تنگدستان به عمل آوردند.

یکی از نخستین نمونه ها در این زمینه، دستور هنری چهارم پادشاه انگلستان در ۱۶۰۴ میلادی است که مقرر داشته بود بخشی از درآمد هریک از معادن این کشور به خرید دارو و مداوای کارگران همان معدن تخصیص یابد. با وجود این، روند تدوین مقررات و قوانین در این حوزه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد.

قانون بیمه های اجتماعی در ۱۸۸۱ در آلمان، در دوران امپراتوری ویلهلم اول و صدراعظمی بیسمارک به تصویب رسید و در سال های بعد اقسام بیمه های مختلف از قبیل بیماری، حوادث ناشی از کار و … به تصویب رسید و بدین ترتیب نخستین نظام بیمه های اجتماعی در آلمان شکل گرفت و به سایر کشورهای صنعتی اروپا نیز تسری یافت. قلمرو افراد و گروههای تحت پوشش این گونه قوانین در اوایل قرن بیستم به تدریج گسترش یافت اما تحولات پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در شکل گیری دوران نوین تأمین اجتماعی بسیار مؤثر بود. اصطلاح «تأمین اجتماعی» از ترکیب دو مفهوم «امنیت اقتصادی» و «بیمه اجتماعی» ایجاد شده است و نخستین بار توسط دولت آمریکا در متن لایحه ای قانونی در سال ۱۹۳۵ مورد استفاده قرار گرفت و در ۱۹۴۸ وارد ادبیات حقوقی بین المللی شد؛

منبع : vakil-divan.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/