ویدئو / سیزده‌به‌در ۱۳۹۷ در تهران


روز طبیعت در پارک ائللرباغی ارومیه

سیزدهمین روز فروردین که به نام روز طبیعت در تقویم ملی ایران ثبت شده است، همان روزی است که عموم مردم با عنوان “سیزده‌به‌در” از آن یاد می‌کنند؛ همان روزی که با هجوم به جای جای طبیعت و رساندن خساراتی به آن، نحسی سیزده را به در می‌کنیم و حفاظت از طبیعت را گرامی می‌داریم!