ویدئو / وقتی به شریان‌های حیاتی زیر زمین هم رحم نشد


57395073.jpg

زندگی کردن در بیابان همواره سخت و طاقت‌فرسا بوده. مردم کویر برای دستیابی به آب و رونق دادن به زندگی روزمره‌شان ناچار بوده‌اند هر روز ده‌ها متر زیر زمین سفر کنند و خطرات را به جان بخرند تا آبی با خود به سطح خاک بیاورند؛ ضرورتی که در طول زمان باعث شکل‌گیری شیوه‌ای هوشمندانه برای دستیابی به آب‌های زیرزمینی شده است: قنات.

تدوینگر: نوید مرسلی / نویسنده متن: پگاه پزشکی / گوینده: حسام‌الدین قاموس مقدم