چهارمین روز از دوازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقتچهارمین روز از دوازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.