گالری‌ها؛ پناهگاهی برای فرار از دغدغه‌های اجتماعیمدیر یک گالری می‌گوید: اگر من به جای مسوولان بودم تمرکز و صادرات را به سمت آثار فرهنگی هنری می‌بردم.

تکتم فرمانفرمایی ـ مدیر گالری فرمانفرما ـ در گفت‌وگو با دوستی دانلود، اظهار کرد: در وضعیت حال حاضر و صعود قیمت ارزی و پیامد آن که کم ارزشی پول کشور است، داستان را به سمتی می‌برد که افرادی که دغدغه نان دارند حوصله پرداختن به ارزش‌ها و نیازهای متعالی را مانند هنر، نخواهند داشت.

او توضیح داد: خریداران آثار هنری دو دسته هستند؛ یا سرمایه‌ فرهنگی یا سرمایه اقتصادی داشتند. در این شرایط به شکل اتوماتیک افرادی که سرمایه فرهنگی‌ دارند حذف می‌شوند. فکر می‌کنم امروز برای افرادی که از سرمایه اقتصادی بالا برخوردار هستند، حوزه هنر می‌تواند سودآوری داشته باشد و با فروش آن در خارج از کشور، به قیمت بالاتر برای کشور ارزآوری داشته باشد.

مدیر گالری فرمانفرما گفت: اگر من بودم از تهدید به شکل فرصت استفاده می‌کرد و صادراتم را به سمت فرهنگ و هنر می‌بردم زیرا تحریم بر آن اعمال نمی‌شود و می‌تواند ارزآوری خیلی خوبی داشته باشد، از سویی تک تک هنرمندان ما می‌توانند سفیران فرهنگی باشند و بیانگر این باشند که هنرمندان ایران چگونه روحیه صلح‌جویی دارند.

او درباره گله برخی گالری‌دارها مبنی بر کم شدن مخاطب اظهار کرد: مخاطب ما کمتر نشده است. شاید مخاطب خاص و هدف کم شده است، زیرا قدرت خرید افرادی که سرمایه فرهنگی دارند، پایین آمده است. هنر در نیازهای رده بالا قرار می‌گیرد وقتی نیازهای رده پایین ارضا نشده باشد شاید امکان خرید برای تهیه اثر هنری پایین بیاید، اما به عنوان پناهگاه روانی برای فرار از دغدغه‌های اجتماعی گالری‌ها، تئاترها، کتاب‌ها و … فضای امنی هستند.

او معتقد است: دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی فرصت تفکر را از مردم گرفته شاید گذراندن لحظه‌ای در چنین فضاهایی زنگ تفریح روح و روانشان باشد.

فرمانفرمایی درباره خواسته‌اش از مدیران تجسمی بیان کرد: خواسته من این است که امکان تبادل فرهنگی ایجاد کنند و مرزها را درهم بریزند، زیرا زبان هنر زبانی بی‌مرز است و اثر هنری می‌تواند به عنوان یک سفیر فرهنگی عمل کند.

انتهای پیام